De badeendrace wordt jaarlijks georganiseerd door leden van de Lions Club Maarssen. De club telt circa 30 leden en komt tweemaal per maand bij elkaar op de maandagavond. Meestal worden vergaderingen afgewisseld met evenementen als een bedrijfsbezoek, wijnproeverij, lezingen en sportieve inspanningen. De vergaderingen worden gehouden in Restaurant De Eendracht aan de Langegracht in Maarssen. 

De Lions Club Maarssen is opgericht op 12 juni 1978 en maakt deel uit van een grote, wereldwijde organisatie. In de praktijk opereert elke Lions Club onafhankelijk, maar houdt zich wel aan de algemene doelstellingen. Deze houden samengevat met de term "We Serve" onder meer in:

  • het tot stand brengen en in stand houden van onderling begrip tussen de volkeren van de wereld;
  • het bevorderen van beginselen van goed overheidsbestuur en goed burgerzin;
  • een actieve belangstelling hebben voor het maatschappelijke, culturele, sociaal en moreel welzijn van de samenleving;
  • de lionsclubs verenigen in vriendschap, kameraadschap en wederzijds begrip
  • een ontmoetingsplaats bieden voor vrije gedachtenwisseling over alle zaken van openbaar belang; maar over partijpolitieke en dogmatische-religieuze opvattingen zal door clubleden echter niet worden gedebatteerd; 
  • het aanmoedigen van mensen die daarvoor openstaan om dienstbaar te zijn aan de samenleving zonder persoonlijke financiele voordelen; het aanmoedigen van doelmatigheid en het bevorderen van hoge waarden in beroep en bedrijf, zowel in openbare dienst als in persoonlijk handelen.

 

lionsclubmaarssen logo2

 

De Lions Club Maarssen kiest elk jaar een nieuw bestuur. In het jaar 2023-2024 is de bestuurssamenstelling als volgt:

President Paul Smit
Secretaris Jannes Nijland
Penningmeester Martin ten Cate